به نام خدای سبحان - سلام علیکم

روزنامه آرمان امروز (حامی دولت) در شماره پنج‌شنبه 11 خرداد 96 گفتگویی با بانوی قهرمان موتورسواری منتشر کرده و از قول وی نوشته : (بازتاب خبری موتورسواری زنان در مسابقات خارجی بیشتر است ... این مسأله وجهه ایران را در سطح جهانی بهتر می‌کند)

به چند نکته در حاشیه این مطلب توجه بفرمایید :

1 - خداوند سبحان در آیه 34 سوره مبارکه نساء فرمود : (الرّجال قوّامونَ عَلی النساء بِما فَضَّلَ الله بعضهم عَلی بَعض) یعنی مردان به سبب طبیعت مردانه مسئولیت خدمتگزاری زنان و احراز پست‌های نیازمند تدبیر بیشتر (که احساسات نباید در آن دخیل باشد مثل قضاوت) را بعهده دارند.

2 - اینکه فکر کنیم هر کاری مردان می‌کنند زنان هم باید انجام دهند تا کَم نیاورند خلاف طبیعت و خلقت انسان است. مثل اینکه مردان بگویند ما هم دنبال آرایش کردن یا زایمان باشیم تا برابری حقوق زن و مرد تأمین شود!

3 - طبیعت زن برای کارهای ظریف و مرد برای کارهای سنگین است. البته قانون برای موارد نادر وضع نمی‌شود. در گفتگوی یادشده موتورسواری (صرفنظر از تأمل شرعی در موضوع حجاب و عفاف) کاری سنگین یادشده ولی ورود زنان به این عرصه را مصداق رفع تبعیض دانسته‌اند. شایسته آن است که زنان بجای آنکه حقوق مرد بودن را دنبال کنند پیگیر حقوق زنانه (که ارزش بسیاری دارد) باشند. کار غرب آن است که زن را از پیگیری حقوق خود دور و به حقوقی غیرمرتبط مشغول سازد.

4 - وجهه ایران در جهان با موتورسواری زنان تأمین نمی‌شود. لبخند غرب به ما در این موضوع برای آن است که چشم بسته به دنبال مدل توسعه غربی رفته و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را رها کرده‌ایم.

5 - اینکه مرد کار سنگین و زن کار سبک انجام دهد (و نقش تربیتی در خانه را بعهده بگیرد) نشانه امتیاز مردان بر زنان نیست. به تعبیر رهبر انقلاب (حفظه الله تعالی) گاهی مرد سنگ بزرگی را جابجا می‌کند اما زن با انگشت ظریف خود جواهری از زمین برمی‌دارد. در اینجا ارزش آنچه زن به دست آورده بسیار بیشتر از مرد است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی /  http://cmenbar.ir