به نام خدای سبحان - سلام علیکم

اوایل سال 1370، رهبر انقلاب (حفظه الله تعالی) در سخنانی نسبت به خطری بزرگ هشدار دادند و پس از آن هم همواره در سالیان اخیر بر آن تأکید فرمودند و آن خطر، جذب دنیا شدن و فاصله گرفتن از فضای خدمت نزد مسئولان بوده است. بازخوانی این بیانات بدون هرگونه توضیح، تلنگری بزرگ به همه مسئولین و مردم است که مراقب باشند به دام تکالُب نیفتند :

(امروز آن چیزی هم که باید خیلی از آن ترسید، تکالُب بر دنیا است. تکالُب بر حطام دنیا است. تکالب، تعبیر خیلی پرمغزی است. تکالُب یعنی مثل دو سگ بر سر یک جیفه به جان هم افتادن! این تکالُب است. سعی کنیم هرچه ممکن است این جیفه‌ها از محیط زندگی ما دور شود، کنار برود. خطر بزرگ، تکالُب بر دنیا است. آن چیزی که عدالت اجتماعی را در جامعه به شدت تضعیف می‌کند این است. آن چیزی که نمی‌گذارد طبقات ضعیف رشد کنند، این است. آن چیزی که نمی‌گذارد مستضعفان و پابرهنه‌ها که لشکر حقیقی اسلام و انقلاب هستند در میدان باقی بمانند، تکالُب بر دنیا است).

ایشان همچنین فرمودند : (اگر خواص، تکالُب بر دنیا پیدا کردند این مشکلات پیش خواهد آمد. وقتی که پابرهنه‌های کشور، پابرهنه‌های جامعه، فقرا و مستضعفین حس کنند که خواص سرگرم دنیا شده‌اند، سرگرم شخص، سرگرم خودشان شده‌اند و دنیا یعنی دنیای شخص خودشان، وقتی این را احساس کردند، خدای ناکرده دیدند که ما هم یا بی‌تفاوتیم یا معاذالله داخل در آنها و جزو آنها هستیم ایمانشان از دست خواهد رفت. دنیا هم که می‌گوییم فقط پول و خانه و خودروی شخصی نیست. چیزهای دیگر هم هست. اسم در کردن، تعریف شنیدن، ستایش شنیدن، تمتّعات ناروا و نادرست جنسی و همه امکاناتی که نفس انسان، آنها را می‌خواهد دنیا و جلوه‌های آن است).

امیدواریم همه ما از تکالُب بر دنیا دور باشیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir