به نام خدای سبحان - سلام علیکم

پیش از بیان چند نکته مختصر از تفسیر سوره مبارکه زلزال ابتدا ترجمه آیات نورانی این سوره را مرور کنیم:

به نام خدای رحمان و رحیم. آنگاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانده شود و زمین بارهای سنگین خود را بیرون افکند و انسان بگوید زمین را چه شده است؟ در آن روز زمین اخبار خود را بازگو کند. چرا که پروردگارت به آن وحی کرده است. در آن روز مردم به طور پراکنده (از قبرها) بیرون آیند تا کارهایشان به آنان نشان داده شود. پس هر فرد به مقدار ذر‌ّه‌ای کار نیک کرده باشد همان را می‌بیند و هر که هم وزن ذره‌ای کار بد کرده باشد آن را ببیند.

و حالا 6 نکته کوتاه از تفسیر این سوره مبارکه :

1 - (اِذا) زمانی بکار می‌رود که سخن از امری قطعی باشد. زلزله بزرگ  زمین در آستانه قیامت، امری قطعی است.

2 - به بیان شریف این سوره و برخی دیگر از آیات نورانی قرآن کریم، معلوم می‌شود معاد جسمانی است. یعنی مثل این بدن دنیایی از قبرها در  روز قیامت به اراده الهی بیرون می‌آید.

3 - از عبارت (یومَئِذ تُحدّثُ اَخبارها) یعنی زمین اخبار خود را در قیامت به عنوان شاهد بازگو می‌کند، فهمیده می‌شود که هستی شعور دارد.

4 - انسان، روز قیامت خودِ کار را چه خوب و چه بد می‌بیند. پس طبیعی است آنکه در این دنیا اهل ظلم باشد در جهان آخرت دچار ظلمت شود.

5 - از تعبیر (مثقال ذرّة) معلوم می‌شود هیچ کاری چه عبادت و چه گناه  را نباید کوچک شمرد. از سویی معیار پاداش و کیفر، اعمال انسان است و (دلِ پاک) به تنهایی سبب رستگاری نیست.

6 - چون روز قیامت مایه تحیّر و ترس است (قال الانسانُ ما لها) پسراهنمای ایمنی از زلزله عظیم و شدید آن است که کفّه اعمال خوب را سنگین کرده و کاری کنیم که زمین و شاهدان اعمال در آن روز علیه ما شهادت ندهند!

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir