به نام خدای سبحان - سلام علیکم

در این ماه به فضل الهی به شرح فرازهایی از مناجات شعبانیه با کمک دو کتاب (شُکوه نجوا) و (نجوای عارفانه) حضرات آیات مصباح یزدی و تحریری می‌پردازیم.

6 -  وَ وَقَفتُ بَینَ یَدیکَ مُستَکیناً لَک مُتَضَرِّعاً اِلَیک راجِیاً لِما لَدیکَ ثَوابی (و در حال درماندگی و زاری در برابرت ایستادم و به پاداش نزد تو امید دارم)

تعبیر بَین یَدیک یعنی درست در مقابل قرار گرفتن (به جای سمت چپ یا راست) و به مفهوم توجه کامل به خدای سبحان است. مُستَکیناً لک، مُتَضرعاً الیک و راجیاً لِما لدیکَ ثوابی، سه مقدمه پرواز عاشقانه به سوی معبود است. یعنی ابتدا خود را درمانده دانستن و اظهار کوچکی کردن در مقابل معشوق، سپس انسان از اینکه برای برخی داشته‌های اندک خود استقلال قائل شده و به سبب گناهان خود با حال زاری (که در مقابل عظمت الهی باید همین حال را داشت) در مقابل معبود قرار گرفته و در آخر هم به رغم عدم شایستگی امیدوار به دریافت پاداش از فضل الهی است.

این همان مفهوم (خوف و رجا) است. یعنی مؤمن باید همان اندازه که از عذاب الهی و مقام پاسخگویی در برابر عظمت الهی بترسد، به همان اندازه هم باید به فضل و رحمت الهی امیدوار باشد.

البته انسان به درستی خود را در برابر خدای سبحان کوچک می‌پندارد (مُستَکیناً لَک) ولی خدای سبحان آنطور که در دعای 46 صحیفه سجادیه می‎خوانیم، انسان محتاج را تحقیر نمی‌فرماید (یا مَن لا یَحتَقِرُ اَهلَ الحاجَةِ اِلَیه).

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir