به نام خدای سبحان - سلام علیکم

در این ماه به فضل الهی به شرح فرازهایی از مناجات شعبانیه با کمک دو کتاب (شُکوه نجوا) و (نجوای عارفانه) حضرات آیات مصباح یزدی و تحریری می‌پردازیم.

8 - وَ لا یَخفی عَلیکَ اَمرُ مُنقَلبی وَ مَثوای وَ ما اُریدُ اَن اُبدِیءَ بِهِ مِن مَنطِقی وَ اَتفَوَّهُ بِه مِن طَلِبَتی وَ اَرجوُهُ لِعاقِبَتی (و سرانجام کار و سرمنزل من برایت روشن است و آنچه را می‌خواهم از گفتارم بدان لب بگشایم و آن خواهشی که می‌خواهم بازگو کنم و هم آنچه برای عاقبتم به آن امید دارم می‌دانی)

در این فراز جزئیات علم خدای سبحان به انسان معرفی شده است. آنطور که در آیه 19 سوره مبارکه محمد (صلی الله علیه و آله) می‌خوانیم : (وَ الله یَعلَمُ مُتَقلَّبَکُم وَ مَثواکُم / خدای سبحان از حرکت شما به سوی آخرت و قرارگاه ابدی شما آگاه است)

پس معلوم می‌شود خدای سبحان نه تنها به حال فعلی ما آگاهی دارد بلکه علم او تا ابد را هم در برمی‌گیرد و نامحدود است و از آنچه می‌خوانیم و می‌خواهیم قبل از آنکه به زبان بیاوریم هم آگاه است. در این فراز با بیان علم الهی و عظمت آن، انسان به پرستش بیشتر خدای سبحان ترغیب می‌شود و او را شایسته عبادت و پرستش می‌یابد.

اینکه خدای حکیم از عاقبت ما باخبر است به معنای جبر نیست بلکه همان خدای سبحان به ما اجازه انتخاب داده و از انتخاب ما هم آگاه است و آنچه بخواهیم تصمیم بگیریم از دایره علم الهی بیرون نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir