عمر

بحث معاد با مرگ شروع می شود که اولین مرحله معاد است که اتفاقات متعددی قبل و بعد از آن می افتد « من مات فقد قامت قیامته ». قبل از مرگ که به آن حالت احتضار گفته می شود حوادث و رخدادهایی برای انسان رخ می دهد . اولین حادثه دیدن اهل و مال و اعمال انسان بود که در مقاله « در لحظه مرگ چه می بینیم» گفته شد. در این مقاله به چند حادثه دیگر اشاره می شود.

فیلم عمر چیست؟

دومین حادثه و دومین مطلبی که در این حالت برای انسان رخ می دهد و برگرفته از فرمایشات امام علی (علیه السلام) است اینکه انسان تمام عمر مثلاً 60 یا70 سال را فیلم گونه وبه تعبیری یکباره همه را می بیند. همه فرازهای ریز و درشت عمر از جلوی چشمش عبور می کنند، مثلا در فلان روز چه کرده؟ فلان جا چه کار کرده؟ و ... بخش های تاریک آن وقایع چنان انسان را غرق در حسرت ، اندوه و غصه می کند که اگر این غصه را بر همه عالم تقسیم کنند همه را غصه دار می کند و جاهای نورانی عمر که می رسد مثل آن جاهایی که مشغول طاعت خدا بوده آن چنان غرق لذت می شود که قابل توصیف نیست.
این حالت در زمان احتضار که انسان حالت ملکوتی و حالت برزخی پیدا می کند به وجود می آید به طوری که همه کارها و دستاوردهایش را در طول یک عمر را یک جا می بیند و این مشاهده ملکوتی است و زمان هم در آن مطرح نیست. در عالم ملکوت این 70 سال فیلم را بدون اینکه نیاز به زمان داشته باشد در یک آن می بیند و در عین حال همه لذت ها  و درد و رنج هایی که داشته در همان یک آن و لحظه احساس و درک می کند. 
حادثه دیگری که در هنگام احتضار برای انسان رخ می دهد حضور شیطان بر بالین محتضر و تلاش او برای سرقت ایمان انسان است. به تعبیر قرآن شیطان، دشمن قسم خورده انسان است. یک عمر تلاش کرده در آن زمان می بیند که اگر این انسان، با ایمان از دنیا برود همه زحماتش از بین می رود چون اگر کسی با ایمان از دنیا رفت سرانجام او بهشت است و زحمت شیطان بیهوده خواهد بود. شیطان تلاش می کند کاری کند انسان با ایمان از دنیا نرود به همین دلیل نگاه می کند ببیند نقطه ضعف های این انسان چیست؟ 
از راه همان نقطه ضعف ها وارد می شود. اگر به لحاظ اعتقادی ضعیف است از راه اعتقادات وارد می شود. اگر به لحاظ اخلاقی ضعیف است از راه اخلاق وارد می شود. اگر به لحاظ دلبستگی هایش به دنیا ، مال، اموال، فرزند ، اهل و عیال و... از همان راه وارد می شود. متوجه هست که نقطه ضعف های این محتضر چیست از راه همان نقطه ضعف ها وارد شده و شروع به وسوسه کردن می کند. اینجاست که انسان باید برای آن لحظه ، فکری از قبل کرده باشد.

شیطان تلاش می کند کاری کند انسان با ایمان از دنیا نرود به همین دلیل نگاه می کند ببیند نقطه ضعف های این انسان چیست؟ از راه همان نقطه ضعف ها وارد می شود

طبیعی است اگر انسان ، مومن واقعی باشد با حضور ائمه (علیهم السلام) دیگر جایی برای شیطان باقی نمی ماند. پس باید اعتقاداتش را محکم بکند. ضعف های اخلاقی خود را از بین ببرد. به تعبیر روشنتر باید همه راههای نفوذ شیطان را در زمان عمرش یکی یکی ببندد تا شیطان نقطه کوری پیدا نکند که از آن وارد مملکت وجود انسان شده و او را بمباران کند و به این ترتیب به هدف خود برسد. 
گفته شده یک نفر که یک عمر انسان خوب وبا تقوایی بوده در یک لحظه مشکل پیدا می کند و نتیجه منفی می گیرد.سوال این است چگونه آن یک لحظه بر کل عمر ترجیح داده می شود؟ در واقع آن به ظاهر یک لحظه نشانه ضعفی عمیق در درون انسان است. برای فهم بیشتر این مطلب داستانی را نقل می کنیم.
شخصی که انسان فاضلی هم بودند یک ساعت جیبی قدیمی داشتند و خیلی هم به آن علاقه داشتند. در هنگام احتضار شیطان متمثل می شود و در لحظاتی که شهادتین را به او تلقین می کردند و می گفتند بگو لا اله الا الله ، شیطان آن ساعت را دست گرفته و به او می گفت اگر بگویی لا اله الا الله این ساعت را می شکنم. علاقه شدید ایشان به ساعت باعث شده بود که به شیطان بگوید نشکن نمی گویم. رفقایش که از فضلا و اهل فهم بودند ناراحت شدند که چرا به او می گوییم بگو لا اله الا الله و شهادتین را به او تلقین می کنیم می گوید نشکن نمی گویم. اتفاقاً این شخص از آن حادثه جان به در بُرد و زمانی که خوب شد از او پرسیدند که آن حرفها چه بود می گفتی؟ ابتدا گفت آن ساعت را بیاورید ، آن را با سنگ شکست سپس پاسخ داد موقعی که شما می گفتید بگو لا اله الا الله چهره ای با این مشخصات بالای سر من ایستاده بود، این ساعت هم دستش بود می گفت اگر بگویی لا اله الا الله این ساعت را می شکنم. من هم به او می گفتم نشکن نمی گویم. حالا که ساعت را شکستم خیالم راحت شد که اگر بمیرم دیگر این علاقه از بین رفته است. عُلقه ها جای پائی برای شیطان است . وقتی می گوییم علاقه لزوماً منظور داشتن ثروت نیست گاهی یک ساعت جیبی هم باعث می شود که شیطان موفق بشود.

اگر انسان، مومن واقعی باشد با حضور ائمه (علیهم السلام) دیگر جایی برای شیطان باقی نمی ماند

گاهی ممکن است انسان یک دوچرخه داشته باشد ولی علاقه اش به آن شدیدتر از کسی باشد که ماشین دارد این عُلقه خطرناک است. شیطان از راه علُقه ها به انسان نفوذ کرده و مسلط می شود. چهار محور است که شیطان از هر کدام از این محورها به سادگی وارد می شود و اهداف خود را بر انسان پیاده  می کند.
پس باید نگران وضعیت فعلی خود باشیم زیرا اگر این وضعیت را درست کنیم لحظه مرگ چندان مشکلی نخواهیم داشت.

خلاصه سخن

دو مورد از حوادثی که که انسان بعد از مرگ می بیند یکی مشاهده تمام عمر انسان در یک آن و لذت بردن از فرازهای نورانی و غمگین شدن از فرازهای ظلمانی آن است. دوم تلاش شیطان برای گرفتن ایمان انسان و دزدیدن ایمان انسان است که اگر انسان مومن واقعی باشد شیطان موفق نخواهد شد.

بازآوری: دکتر جعفری 

بخش اعتقادات شیعه تبیان